Inschrijvingsvoorwaarden

 1. De straat is verkeersvrij, maar wordt wel nog gebruikt als doorgangsweg voor de hulpdiensten. Het is dus niet toegestaan standen te plaatsen op kruispunten zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de organisatie.
 2. Bij het plaatse van een tent/overkapping, vragen wij rekening te houden met een vlotte doorstroming van de bezoekers EN hulpdiensten. De stand mag niet over de volle witte lijn van het fietspad komen. Bij het plaatsen van de tent is het de standhouder zijn verantwoordelijkheid indien zijn wagen niet geplaatst kan worden.
 3. De standen worden dikwijls onderbroken door bomen of groenbeplanting, de organisatie is niet verantwoordelijk indien dit uw stand hindert. Elke deelnemer kan op voorhand vragen om een foto door te sturen van zijn stand. Dit geeft geen recht op een standwijziging.
 4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de aangeboden goederen of diensten van hun standhouders
 5. De organisatie voorziet enkel sanitaire voorzieningen aan de feesttent, ter hoogte van Wijnen Neyt.
 6. Tot en met 31/8/2023 kan er kosteloos worden uitgeschreven. Nadien betaalt de organisatie geen inschrijvingsgelden terug.
 7. Volgende goederen zijn niet toegestaan:
  • Nieuwe goederen
  • Wapens
  • dieren
  • eet- en drankwaren enkel bij toestemming van organisatie
 8. Een standhouder is pas ingeschreven als zijn inschrijvingsgeld gestort en zichtbaar is op de rekening van de organisatie.
 9. De organisatie voorziet zich het recht om inschrijvingen te weigeren en/of het evenement te annuleren indien de omstandigheden dit vragen.
 10. Het niet nakomen van deze voorwaarden kan een toekomstige uitsluiting beteken voor onze activiteiten.